Naglowek strony

Październik 2015 - Dzień KEN

2015-12-05

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 2015 za osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym naszych nauczycieli uhonorowano:
Nagrodę Prezydenta Warszawy otrzymał p.Grzegorz Kozłowski (wos)
Nagrodę Burmistrza otrzymała p.Anna Szczepańska-Filipp
Nagrodę Dyrektora otrzymali:
Ewa Pachniak-Kaźmierska(matem.), Stefan Bartnicki (fiz.), Jadwiga Oleksiejuk (biol.), Renata Mazur (biol.), angliści: Justyna Deja, Artur Nowaczyk, Krzysztof Zielnicki, Anna Tomkiewicz, Anna Kotlarska, Agnieszka Godlewska, Izabela Grabowska, Agnieszka Garbacz (j.pol.), Barbara Ropel (j.pol.), Joanna Chudy (hist.), Marta Jackowska (j.franc.), Elżbieta Kiedysz (hist/wos), Dorota Borkowska (j.wł, wok) i Jolanta Szymanek (bibliotekarz.)
Gratulujemy nagrodzonym