Naglowek strony

Andrzejki 2015

2015-12-08

Dzień Angielski w naszym liceum owocował tradycjami Andrzejkowymi.
Było ¶piewnie, tajemniczo i muzycznie.