Naglowek strony

Informacja dla kandydatów zdających SKJ

2016-06-01

Informacja dla osób, które przystąpiły do części pisemnej Sprawdzianu Kompetencji Językowych

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do części ustnej oraz harmonogram egzaminu ustnego pojawi się w szkole oraz na stronie internetowej szkoły (strona główna) w środę 01 czerwca 2016 r. od g. 15.00.
Lista oraz harmonogram nie będą zawierały nazwisk tylko numery wniosków kandydatów.