Naglowek strony

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

2016-06-16

Od 17 czerwca od godz.10.00 do 21 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeśli nie dokonali tego w terminie do 18 maja.
Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i anulować wniosek. W następnie wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować oraz podpisać wniosek i złożyć nowy wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

Godziny otwarcia punktu rekrutacyjnego w XL LO:

17.06.2016r. Piątek g. 10.00-15.00
20.06.2016r. Poniedziałek g. 9.00- 15.30
21.06.2016r. Wtorek g. 9.00-16.00