Naglowek strony

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

2016-06-23

W dniach 24-28.06.2016 r. kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty.

PRZYJMOWANIE KOPII DOKUMENTÓW w XL LO
sala 16 i 17

24.06 piątek 11.00 - 15.30
27.06 poniedziałek 9.00 - 15.00
28.06 wtorek 9.00 - 16.00