Naglowek strony

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

2016-07-15

W dniach 18-26.07.2016r. osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły, składając oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Prosimy również o przyniesienie 2 zdjęć do legitymacji szkolnej.

GODZINY PRZYJMOWANIA ORYGINAŁÓW
18 - 25.07. -> 9.00-15.00
26.07. -> 9.00-12.00