Naglowek strony

REKRUTACJA - KLASA DWUJĘZYCZNA

2017-05-24

Kandydaci przystępuj± do Sprawdzianu Kompetencji Językowych (j.angielski) w szkole z oddziałem dwujęzycznym, w której znajduje się pierwszy preferowany przez nich oddział dwujęzyczny (najwyżej na li¶cie preferencji) - 26 maja o godz. 15.00.
Kandydatów zdaj±cych w naszej szkole zapraszamy o godz. 14.30 - sprawy organizacyjne. Należy mieć ze sob± dokument ze zdjęciem oraz długopis. W przypadku dysleksji kopię opinii z poradni.