Naglowek strony

Wyniki Sprawdzianu Kompetencji Językowych

2017-05-29

Wyniki Sprawdzianu Kompetencji Językowych (j.angielski) umieszczone są w linku Wyniki.
Jest to lista kandydatów zakwalifikowanych do części ustnej SUK 2017.