Naglowek strony

Rekrutacja - wyniki sprawdzianu językowego

2017-06-12

Informację o punktacji łącznej ze sprawdzianu umiejętności językowych (za część pisemną i ustną) kandydaci znajdą na swoim koncie w elektronicznym systemie rekrutacji.