Naglowek strony

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

2017-06-21

W dniach 23-28.06.2017 r. kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty.
PRZYJMOWANIE KOPII DOKUMENTÓW w XL LO
sala 16 i 17
23.06 piątek 12.00 - 16.00
26.06 poniedziałek 9.00 - 15.00
27.06 wtorek 9.00 - 15.00
28.06 środa 10. 00- 16.00