Naglowek strony

Rekrutacja - informacja dla zakwalifikowanych

2017-07-05

Osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły, składając oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Prosimy również o dostarczenie 2 zdjęć oraz wypełnionego kwestionariusza osobowego (do pobrania na stronie internetowej lub w szkole).

Godziny przyjmowania oryginałów

06-11.07. godz. 10.00-15.00
12-13.07. godz. 10.00-16.00
      14.07. godz. 9.00-12.00