Naglowek strony

Rekrutacja - informacje

2017-07-10

Podajemy minimalne progi punktowe do klas:

1A (matematyczno-informatyczna) 168 pkt.
1B (biologiczno-medyczna) 166,8 pkt.
1C (przyrodnicza z rozszerzoną matematyką) 169,2 pkt.
1D (dwujęzyczna z językiem angielskim) 184,82 pkt.
1E (humanistyczna z elementami prawa) 160,6 pkt.
1F (matematyczno-geograficzna) 166,8 pkt.