Naglowek strony

Rejs Niepodległości

2018-02-28

Martyna Pogórska uczennica klasy 3ba została jednym z laureatów konkursu Rejsu Niepodległości i będzie uczestniczyć w rejsie na Darze Młodzieży. Weźmie również udział w Dniach Młodzieży w Panamie
w styczniu przyszłego roku.