Naglowek strony

Współpraca XL LO z UTH

2018-04-05

Nasze liceum nawiązało współpracę dydaktyczną, organizacyjną oraz patronacką z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
Zapraszamy wszystkich do aktywnej współpracy.