Naglowek strony

Językiada 2018

2018-04-24

Nasza uczennica Weronika Stanisz (3d) zajęła II miejsce w teście kompetencji językowych w ramach programu stypendialnego Językiada 2018.Weronika jest uprawniona do pobierania rocznego stypendium w wysokości 5000 zł na I roku na wybranym kierunku filologicznym na Uniwersytecie SWPS. Gratulacje