Naglowek strony

Sprawdzian Kompetencji Językowych

2018-05-23

Przypominamy: Sprawdzian Kompetencji Językowych (j. angielski) 25 maja o godz. 15.00.
Zapraszamy Kandydatów do klasy dwujęzycznej zdaj±cych egzamin w naszej szkole na godz. 14.30 - sprawy organizacyjne. Należy mieć ze sob± dokument ze zdjęciem oraz długopis.
Kandydaci przystępuj± do egzaminu w szkole z oddziałem dwujęzycznym, w której ten oddział znajduje się najwyżej na li¶cie preferencji.