Naglowek strony

Rozdanie nagród dla laureatów

2018-06-14

W gościnnym Kinie Atlantic uhonorowani zostali warszawscy laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, a wśród nich znalazła się dwójka naszych laureatów Konrad Adler (2Bb) i Ania Staniszewska (2Bb).
Gratulujemy.