Naglowek strony

PRZYJMOWANIE KOPII DOKUMENTÓW

2018-06-22

W dniach 22-27.06.2018 r. kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydat laureat / finalista olimpiad i konkursów przedmiotowych (tylko wojewódzkich lub ponadwojewódzkich) składa wraz z ww. dokumentami kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule.
PRZYJMOWANIE KOPII DOKUMENTÓW w XL LO sala 16
22. 06. piątek 12.00 - 16.00
25. 06. poniedziałek 9.00 - 15.00
26. 06. wtorek 9.00 - 15.00
27. 06. środa 10. 00- 16.00