Naglowek strony

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

2018-07-05

W dniach od 6.07. do 12. 07. osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły, składając oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Prosimy również o dostarczenie 2 zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz wypełnionego kwestionariusza osobowego
i podpisanej klauzuli informacyjnej (do pobrania poniżej).
GODZINY PRZYJMOWANIA ORYGINAŁÓW
06.07. godz. 12.00 – 15.00
09.07.-11.07. godz. 10.00 – 15.00
12.07. godz. 08.00 – 10.00
Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy