Naglowek strony

minimalne progi punktowe

2018-07-09

Minimalne progi punktowe do klas w rekrutacji na rok szkolny 2018-2019:
1A (matematyczno-informatyczna) 170,4 pkt.
1B (biologiczno-medyczna) 168,4 pkt.
1C (przyrodnicza z rozszerzoną matematyką) 168,6 pkt.
1D (dwujęzyczna z językiem angielskim) 178,04 pkt.
1E (humanistyczna z elementami prawa) 160,4 pkt.
1F (matematyczno-geograficzna) 168 pkt.