Naglowek strony

Matura z matematyki

2018-07-11

Wyniki klasy matematyczno-informatycznej z matematyki to: na poziomie podstawowym 21 wyników 100% i 3x96%, na poziomie rozszerzonym średnia klasy w centylach to 97,7. Gratulujemy