Klasy w Szkole

Klasa humanistyczna z elementami prawa

E
  • Rozszerzony program nauczania polskiego (od 1 klasy), historii, języka angielskiego lub niemieckiego
  • Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański
  • Przedmioty uzupełniające: filozofia
  • Wysoki poziom języków obcych
  • Dobre przygotowanie do studiowania kierunków humanistycznych: prawa, filologii, dziennikarstwa, politologii i europeistyki
  • Zajęcia dodatkowe: akademia filmowa, redagowanie czasopisma szkolnego "Literat"
  • Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach literackich
Wyniki matury 2015
język polski - poziom rozszerzony - 8 miejsce w Warszawie
wos - poziom rozszerzony - 13 miejsce w Warszawie