Klasy w Szkole

Zapraszamy do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/20

Absolwentów gimnazjów

a
Klasa matematyczno-informatyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka (od 1 klasy), informatyka i fizyka

Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

Więcej informacji
b
Klasa biologiczno-medyczna

Przedmioty rozszerzone: biologia i chemia

Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

Przedmioty dodatkowe: Fizyka w medycynie, Łacina

Więcej informacji
c
Klasa przyrodnicza z rozszerzoną matematyką

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia i chemia

Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

Więcej informacji
d
Klasa dwujęzyczna

Dodatkowa zasada przyjęć! sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia i WOS

Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

Przedmioty dodatkowe: zajęcia z elementów prawa

Więcej informacji
e
Klasa humanistyczna z elementami prawa

Przedmioty rozszerzone: język polski (od 1 klasy), WOS i historia

Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

Przedmioty dodatkowe: zajęcia z elementów prawa

Więcej informacji
f
Klasa matematyczno-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: matematyka (od 1 klasy), geografia, język angielski

Języki: angielski lub niemiecki + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

Więcej informacji

Zapraszamy do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/20

Absolwentów szkół podstawowych

A
Klasa matematyczno-informatyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka i fizyka

Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

B
Klasa biologiczno-medyczna (Dwie klasy B1, B2)

Przedmioty rozszerzone: biologia i chemia

Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

C1
Klasa matematyczno-przyrodnicza (Klasa C1)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia lub chemia

Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

C2
Klasa matematyczno-chemiczna (Klasa C2)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia

Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

D
Klasa dwujęzyczna

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia i WOS

Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański

F
Klasa matematyczno-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Języki: angielski lub niemiecki + do wyboru: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański