Rada Rodziców

Konto bankowe: 03 1020 1055 0000 9402 0015 8311

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

Wzór wniosku o dofinansowanie

Regulamin Rady Rodziców - ustalony 23.01.2014, zatwierdzony i przekazany do upublicznienia na stronie szkoły 05.02.2014 r.