Samorząd szkolny

Kilka słów o naszym samorządzie

Samorząd Uczniowski XL Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi działa w oparciu o art. 55 Ustaw o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły oraz samorządy klasowe złożone z przedstawicieli poszczególnych klas. Jest organizacją apolityczną niezależną od administracji oświatowej. Reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej. Będąc organizacją demokratyczną daje możliwość w sposób nieskrępowany wybierania swoich przedstawicieli, którzy mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu i życiu Naszej społeczności szkolnej.

Dnia 1 grudnia 2017 roku w wyborach do Samorządu wybrana została 58% głosów Natalia Bartos 2a

Nasz samorząd zajmuje się między innymi:

 • organizacją życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
 • organizowaniem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
 • wysuwaniem kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • współdziałaniem z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną Liceum w realizacji zadań Szkoły
 • informowaniem społeczności szkolnej o zarządzeniach dotyczących życia szkoły
 • rozpatrywaniem ewentualnych skarg

Co daje działalność w SU?

 • zmusza do myślenia i aktywności
 • daje możliwość wpływania na życie szkoły
 • zwiększa tempo Twojego życia
 • rozwija kreatywność
 • uczy pracy w zespole
 • rozwija zdolności organizacyjne
 • rozwija pasje i zainteresowania
 • integruje uczniów i nauczycieli