Wolontariat

Powstanie wolontariatu

Wolontariat w naszej szkole istnieje od 2004 roku. Jego powstanie związane było z przygotowaniem Dnia Dziecka dla Domu Dziecka przy ul.Dalibora. Chcieliśmy, aby podopieczni placówki miło spędzili swoje święto, zorganizowaliśmy zabawy, gry, konkursy.
Z czasem współpraca rozwinęła się w kierunku pomocy szkolnej , to znaczy pomocy w nauce, odrabianiu lekcji itp. W naszej działalności włączamy się także w akcje organizowane przez Fundację "Świat na TAK".


Wolontariat europejski organizuje zainteresowania uczniów i w miarę możliwości dyrekcji młodzież jest kierowana do realizacji projektów międzynarodowych. Wspomaga starania w tym zakresie Fundacja Together oraz jej krajowe odpowiedniki jak np.Europejskie Forum Młodzieży czy Agencja Narodowa. Ostatnim naszym wolontariuszem europejskim był Filip Duraj - absolwent 2012 (3c), który spędził prawie dwa miesiące na Ukrainie, gdzie zajmował się dziećmi z Domu Dziecka w okręgu kijowskim, przygotowując animacje, organizację czasu wolnego oraz ucząc je j. angielskiego, opowiadając o Polsce, jej kulturze i zapoznając z dziecięcymi śpiewankami czy grami zespołowymi. Niebawem jego sprawozdanie, które mamy nadzieję będzie stanowiło zachętę dla kolejnych wolontariuszy. Europa czeka na Waszą aktywność.


Agata Turowicz (3b) - absolwentka 2012 - spędziła kilka tygodni na Helu, piastując dopiero co urodzone maleńkie foczki. W sierpniu z kolei wraz z innymi naszymi absolwentami ratowała żółwie z ginącego gatunku caretha-caretha, w Mersin (Turcja)
Były też wolontariaty ekologiczne - np w Mus (Turcja) nt recyklingu, gospodarki surowcami wtórnymi, gdzie naszych również nie zabrakło.


Lipiec-sierpień 2013 zaproponował wolontariuszom (2 absolwentom z 3c) zadanie na Litwie w Mazuriszkach - budowa i organizacja działań etnograficznych, rzemiosła i koła gospodyń. Można było wykazać się zdolnościami manualnymi i wielu ciekawych rzeczy nauczyć.


2013/2014 przynosi nowe zadania i działania:

 • Świetlica Środowiskowa przy Parafii św.Alojzego Orione, w której wolontariuszami są uczniowie i nauczyciele, a szczególną liderką jest p.Dorota Borkowska. Dopiero się dzieje: wspólne śpiewanie, gotowanie, zabawy i rozmowy. Coraz więcej podopiecznych, coraz mniej niezadowolonych małolatów.
 • Świąteczna Paczka to z kolei inicjatywa samorządu uczniowskiego, której towarzyszył festiwal ciast i kiermasz słodkości własnej roboty.
 • Nie zapominamy o "braciach młodszych" czyli podopiecznych schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 • Nie zapominamy o wspólnej nauce z podopiecznymi Domów Dziecka, niesieniu radości dla dzieci w szpitalu czy podopiecznych Oratorium św.Jana Bosko.

Pozostałe akcje:

 • codzienna pomoc w nauce w Domu Dziecka przy ul. Dalibora.
  Szkoła nie prowadzi żadnej akcji, która nie byłaby oczekiwana i uzgodniona przez dyrekcje Domu Dziecka i Szkoły. Wszelkie działania niepożądane winny być natychmiast zgłoszone odnośnym władzom i napiętnowane jako niegodne.
 • organizowaniem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
 • Zbiórka materiałów i artykułów szkolnych dla szkoły na Ukrainie. Akcja miała miejsce na początku biężącego roku szkolnego w naszym liceum (zwykle początek roku szkolnego sprzyja porozumieniom w sprawie pomocy, która polega na zebraniu książek, pomocy dydaktycznych mogących się przydać w szkołach na dawnych terenach Rzeczypospolitej).
 • Wigilia Polska
 • Udział w WOŚP
 • Bal dla niepełnosprawnych

Ponadto świadczymy pomoc rzeczową na rzecz malutkich dzieci z Domu Małego Dziecka przy ul. Nowogrodzkiej. Współpraca ma charakter okolicznościowy, zgodny z harmonogramem, życzeniem strony wspieranej i zaangażowaniem uczniów po uprzednim uzgodnieniu szczegółów.


Odpowiedzialnymi są:

 • wicedyrektor Ewa Pachniak-Kaźmierska
 • pedagog Agnieszka Motylewska
 • psycholog Agnieszka Kruszyńska-Wochna