Innowacje

Artystyczne

Laboratorium Artystyczne LabA Żeromski

Podjęta innowacja oprócz walorów poznawczych stanowi ciekawą formę pracy z uczniami w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, współtworzenia i uczestnictwa w kulturze, podniesie oraz wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie komunikacji interpersonalnej, poszanowania człowieka... Czytaj dalej

Historyczne

Porozumienie bez barier edukacja historyczno - społeczna

Innowacja oparta jest na obowiązujących podstawach programowych i kierunku IV etapu reformy edukacyjnej, obejmującej szkołę ponadgimnazjalną. Struktura programu nie zostaje naruszona i uwzględnia cele edukacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, jednocześnie wzbogacając je... Czytaj dalej

Humanistyczne

Moja przygoda z…teatrem, filmem, dziennikarstwem edukacja humanistyczna i medialna

Struktura programu nie zostaje naruszona i uwzględnia cele edukacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, jednocześnie wzbogacając je o elementy dodatkowe z zakresu syntezy sztuk czy wychowania przez i dla sztuki/kultury. Zadania te będą realizowane... Czytaj dalej

Językowe

Laboratorium Językowe innowacja europejska w zakresie języków obcych

Innowacja oparta jest na obowiązujących podstawach programowych i kierunku IV etapu reformy edukacyjnej, obejmującej szkołę ponadgimnazjalną w nauczaniu języków obcych i korelacji tematycznej z innymi przedmiotami. Struktura programu nie zostaje naruszona i uwzględnia cele edukacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego... Czytaj dalej

Matematyczne

Świat jest matematyczny - MATMIX edukacja matematyczna

Przedstawiona innowacja dotyczy nauczania w klasie I, II i III, zakłada rozszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie szeroko pojętej edukacji matematycznej w formie zadań i aktywności dostosowanych do odpowiedniego poziomu edukacyjnego i możliwości uczniów objętych... Czytaj dalej

Przyrodnicze

Szkoła Promocji Zdrowia edukacja przyrodnicza z elementami wiedzy medycznej

Innowacja oparta jest na obowiązujących podstawach programowych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa i kierunku IV etapu reformy edukacyjnej, obejmującej szkołę ponadgimnazjalną. Struktura programu nie zostaje naruszona i uwzględnia cele edukacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, jednocześnie... Czytaj dalej