Innowaje

Moja przygoda z…teatrem, filmem, dziennikarstwem edukacja humanistyczna i medialna

Innowacja oparta jest na obowiązujących podstawach programowych i kierunku IV etapu reformy edukacyjnej, obejmującej szkołę ponadgimnazjalną. Struktura programu nie zostaje naruszona i uwzględnia cele edukacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, jednocześnie wzbogacając je o elementy dodatkowe z zakresu syntezy sztuk czy wychowania przez i dla sztuki/ kultury. Zadania te będą realizowane poprzez:

  • udział w spektaklach teatralnych, filmowych (Akademia Filmowa)
  • spotkania z aktorami i pracownikami teatru, Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, GutekFilm-u, z dziennikarzami i pracownikami mediów
  • organizowanie konkursów teatralnych i filmowych
  • zdobywanie wiadomości o sztuce (teatralnej, filmowej, w tym off-owej)
  • przygotowywanie i prezentowanie własnych przedstawień czy filmów
  • praca redakcji gazety szkolnej JEROME i współpraca z redakcją szkolnej gazety klas dwujęzycznych HIGH • tworzenie albumów, fotogazetek, prezentacji o tematyce teatralnej, filmowej
  • próby scenopisania i realizacji wybranych zadań • realizacja niektórych tematów z wykorzystaniem metody dramy

Podjęta innowacja oprócz walorów poznawczych stanowi ciekawą formę pracy z uczniami, podniesie oraz wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie wychowania humanistycznego, przez sztukę i dla sztuki do aktywnego współtworzenia, współdziałania w kształtowaniu i odbiorze kultury współczesnej. Zgodnie z założeniami autorek zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności odbywać się będzie poprzez świadome uczestnictwo w seansie, spektaklu, przeżywanie, odkrywanie, działania praktyczne i przygotuje uczniów do bezpośredniego obcowania z tekstami kultury, ze sztuką np. teatralną. Prócz tego wskazuje na złożoność warsztatu aktorskiego, zapoznaje z elementarnymi zadaniami aktorskimi, językiem filmowym czy formami dziennikarskimi.

uczniowie podczas licealnego FESTIWALU RETRO

Dnia 27 maja 2015 r. odbył się w naszym liceum FESTIWAL RETRO - lata 20&30. Zobaczyliśmy fascynującą i niezwykle ciekawą podróż po historii. Dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom.