Klasa biologiczno-chemiczna z elementami wiedzy medycznej

Klasa dla uczniów ambitnych, pasjonujących się naukami przyrodniczymi, zainteresowanych kontynuowaniem nauki na studiach medycznych lub przyrodniczych.

4. miejsce w Warszawie pod względem liczby studentów na WUM

  • wysoki poziom nauczania przedmiotów rozszerzonych: biologii i chemii,
  • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
  • zajęcia laboratoryjne we współpracy z uczelniami,
  • wykłady w Instytucie Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk,
  • zajęcia dodatkowe obejmujące promowanie zdrowego trybu życia, profilaktykę zdrowia oraz udzielanie pierwszej pomocy,
  • sukcesy uczniów w konkursach dla młodych naukowców,
  • planowana współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

 kl.1kl.2kl.3kl.4
biologia2444
chemia2544