Klasa biologiczno-chemiczna z elementami wiedzy medycznej

Wsparcie indywidualnego rozwoju

Klasa dla uczniów ambitnych, pasjonujących się naukami przyrodniczymi, zainteresowanych kontynuowaniem nauki na studiach medycznych (kierunek lekarski, lekarsko–dentystyczny, fizjoterapia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria itp.) i pokrewnych lub przyrodniczych.

Klasa objęta współpracą z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • wysoki poziom nauczania przedmiotów rozszerzonych,
  • planowana kontynuacja programu patronackiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
  • sukcesy uczniów w konkursach dla młodych naukowców w kraju i zagranicą (EUCYS, Explory, Regeneron ISEF w USA), laureaci Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i finaliści Olimpiady Biologicznej,
  • zajęcia laboratoryjne we współpracy z uczelniami,
  • wyjścia terenowe i wycieczki przyrodnicze,
  • przygotowanie i realizacja projektów naukowych.

Przedmioty realizowane na poziome rozszerzonym

 kl.1kl.2kl.3kl.4
biologia3444
chemia3444