XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w WarszawieStruktura Organizacyjna

Liczba oddziałów

kl. I6
kl. II7
kl. III7
razem20

Stan uczniów

kl. I180
kl. II211
kl. III214
razem605

Struktura zatrudnienia

nauczyciele specjali¶ci:

pedagog/psycholog
pełnozatrudnieni2
razem2

Stopnie awansu zatrudnionych

stażysta0
kontrakt.13
mianowany19
dypl.30
razem62

Pracownicy administracji i obsługi

administracja5
obsługa10
razem15

Osoba odpowiedzialna za tę podstronę Wojciech Błaszczykiewicz

aktualizacji dokonano: 30-08-2012, 29-10-2012, 01-12-2012, 15-02-2013, 02-09-2013, 30-10-2013, 08-02-2014, 15-03-2014, 30-09-2015, 15-10-2015, 09-11-2015