Liczba oddziałów

kl. I6
kl. II6
kl. III6
kl. III po gimnazjum6
razem24

Stan uczniów

kl. I
kl. II
kl. III
kl. III po gimnazjum
razem732

Struktura zatrudnienia

nauczyciele specjaliści:

pedagog1
psycholog2
pełnozatrudnieni3
razem3

Stopnie awansu zatrudnionych

stażysta2
kontrakt.21
mianowany13
dypl.35
razem71

Pracownicy administracji i obsługi

administracja5
obsługa10
razem15