Załatwianiem spraw zajmuje się sekretariat Liceum.

Sekretariat Liceum

Sekretariat mieści się w pokoju 1 i załatwia sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Adres i telefon dostępne są na stronie głównej biuletynu

Informacje nieudostępnione w Biuletynie

W celu uzyskania informacji nieudostępnionych w Biuletynie należy zwrócić się bezpośrednio do sekretariatu