Sprawozdanie finansowe XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego za 2022 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy pod adresem: https://dbfowola.bip.um.warszawa.pl/

Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 roku zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy