You are currently viewing Warszawska Nagroda Edukacyjna im.Marka Edelmana. Tytuł Laureata dla naszej szkoły.

Warszawska Nagroda Edukacyjna im.Marka Edelmana. Tytuł Laureata dla naszej szkoły.

27 kwietnia 2022 delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystej Gali Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, odbywającej się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wydarzenie było podsumowaniem oraz uhonorowaniem laureatów trzech edycji. Nasza Szkoła bierze udział w rywalizacji od dwóch lat. Podczas uroczystości delegaci dwukrotnie wychodzili na scenę by odebrać dyplom uczestnictwa oraz Laureata z rąk Wiceprezydent m.st. Warszawy – Pani Renaty Kaznowskiej. link do wydarzenia

Nasza szkoła zdobyła w kategorii szkół ponadpodstawowych Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana w roku szkolnym 2021/2022.

Oprawę artystyczną uświetnił występ artystyczny naszych uzdolnionych uczniów

Marta Kuracka 3C  Miłość ci wszystko wybaczy

Maria Groblewska 3BG    Na pierwszy znak

Jolanta Staluszka     3FG       Rebeca

Układ taneczny  1C

Gabriela Poszytek

Justyna Fronckiewicz

Oliwia Orzełek

Anna Zalewska

Klaudia Neska

Daria Muras

Po pełnej emocji oficjalnej części, uczniowie klasy 1c raz z Panią Anetą Kozłowską udali się na zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Celem Nagrody jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii, budowanie etyki życia społecznego. Ma kształtować i promować wśród młodych ludzi postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, ma przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwić młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji.

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy. Partnerem Nagrody jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.