W dniu 20 września 2023 r. klasy biologiczne naszego liceum zostały objęte programem patronackim Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W dniu 19 stycznia 2023 r. została zawarta umowa patronacka z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronatem zostały objęte klasy matematyczno- geograficzne.
W ramach patronatu nad klasami Uczelnia zobowiązuje się do współpracy służącej rozwojowi edukacji geograficznej, w tym m.in. umożliwienia uczniom Liceum uczestnictwa w wybranych zajęciach, w szczególności geologicznych, prowadzonych na UW, umożliwienia uczniom i nauczycielom udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Uczelnię oraz przedstawienia uczniom oferty dydaktycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
Koordynatorami działań z ramienia Szkoły jest p.Marek Dąbrowski oraz Wojciech Błaszczykiewicz, nauczyciele geografii.