1. Wykłady na Wydziale Prawa i Administracji UW
  2. Wycieczki dydaktyczne do ważnych instytucji państwowych jak Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, ZUS, Trybunał Konstytucyjny.
  3. Uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych dla uczniów Klas Akademickich.

https://wpia.uw.edu.pl/pl/szkoly-partnerskie

Umowa dotyczy współpracy służącej rozwojowi edukacji biologicznej. Uczniowie szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, w tym laboratoryjnych, prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w przedsięwzięciach i wydarzeniach organizowanych przez Wydział.

Patronatem zostały objęte klasy matematyczno- geograficzne.
W ramach patronatu nad klasami Uczelnia zobowiązuje się do współpracy służącej rozwojowi edukacji geograficznej, w tym m.in. umożliwienia uczniom Liceum uczestnictwa w wybranych zajęciach, w szczególności geologicznych, prowadzonych na UW, umożliwienia uczniom i nauczycielom udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Uczelnię oraz przedstawienia uczniom oferty dydaktycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
Koordynatorami działań z ramienia Szkoły jest Pan Marek Dąbrowski oraz Pan Wojciech Błaszczykiewicz, nauczyciele geografii.

Patronat biznesowy z ING Hubs B.V.

ING Hubs Poland objęło klasę 1A2 merytorycznym patronatem biznesowym polegającym na współpracy pozwalającej na kształcenie zawodowe i uczenie się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami różnych branży. W ramach patronatu uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach dotyczących:

  • efektywnej współpracy i pracy w zespole,
  • produktów finansowych banku i danych z nim związanych,
  • analizy statystycznej z wykorzystaniem Excela,
  • analizy danych – ich obróbki, czyszczenia i jakości.

Najlepsi uczniowie i absolwenci programu będą mogli odbyć praktyki zawodowe w ING.

Więcej informacji o programie ING Hubs Poland: https://inghubspoland.com/