Czas trwania lekcji oraz przerw międzylekcyjnych

1 lekcja   8.00-8.45

Przerwa 8.45- 8.55

2 lekcja 8.55-9.40

Przerwa 9.40- 9.50

3 lekcja  9.50 – 10.35

Przerwa 10.35 -10.50

4 lekcja  10.50 – 11.35

Przerwa 11.35 -11.45

5 lekcja 11.45 – 12.30

Przerwa 12.30- 12.50

6 lekcja  12.50 – 13.35

Przerwa 13.35 – 13.55

7 lekcja  13.55 – 14.40

Przerwa 14.40 – 14.45

8 lekcja  14.45 – 15.30

Przerwa 15.30 – 15.35

9 lekcja 15.35 – 16.20