Czas trwania lekcji oraz przerw międzylekcyjnych

1 lekcja   8.00-8.45

Przerwa 8.45- 8.55

2 lekcja 8.55-9.40

Przerwa 9.40- 9.50

3 lekcja  9.50 – 10.35

Przerwa 10.35 -10.55

4 lekcja  10.55 – 11.40

Przerwa 11.40 -11.50

5 lekcja 11.50 – 12.35

Przerwa 12.35- 12.45

6 lekcja  12.45 – 13.30

Przerwa 13.30 – 14.00

7 lekcja  14.00 – 14.45

Przerwa 14.45 – 14.55

8 lekcja  14.45 – 15.30

Przerwa 15.30 – 15.35

9 lekcja 15.35 – 16.20