XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym”, na terenie XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie”

Pliki do pobrania

Informacja o wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznegoPobierz
Informacja z otwarcia ofertPobierz
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu otwarcia ofertPobierz
Zmiana terminu składania ofertPobierz
OgłoszeniePobierz
SIWZPobierz
Oświadczenia i formularzePobierz
Projekt budowlano-wykonawczyPobierz
STWiOR Hala PneumatycznaPobierz
Informacja BIOZPobierz
Hala Pneumatyczna – PRZEDMIARPobierz