KLASA DWUJĘZYCZNA KLASA DWUJĘZYCZNA

CLASS 1E – BILINGUAL CLASS WITH EXTENDED CLASSES IN POLISH, ENGLISH, HISTORY and CIVICS WITH ELEMENTS OF LEGAL EDUCATION

Klasa dwujęzyczna istnieje w Naszej szkole od roku szkolnego 2007/08 i przez lata zdobywała sobie coraz większą popularność. Uczniowie w tej klasie zaczynają naukę języka angielskiego od poziomu zaawansowanego (C1) i po czterech latach dochodzą do poziomu biegłości językowej (C2). Wyniki matury dwujęzycznej z języka angielskiego plasują Naszą szkołę wśród najlepszych liceów dwujęzycznych w Polsce. W ostatniej maturze dwujęzycznej z języka angielskiego z maja 2023 roku zajęliśmy czwarte miejsce w Warszawie (przy minimum 10 osobach zdających).

Język angielski jest nauczany jednocześnie przez dwóch nauczycieli języka angielskiego. Na przykład, jeden z nich uczy czytania, literatury i słuchania podczas gdy drugi uczy gramatyki i mówienia.

W klasie dwujęzycznej czytanie literatury, oglądanie filmów fabularnych i dokumentalnych oraz słuchanie słuchowisk radiowych / audiobooków w języku angielskim jest integralną częścią programu nauczania w klasie dwujęzycznej. Lekcje prowadzone w oparciu o podręcznik są przeplatana zajęciami, na których omawiamy książki, filmy i audiobooki. Uczniowie klas dwujęzycznych mogą wybierać książki z bogatego księgozbioru naszej biblioteki szkolnej oraz kilku biblioteczek klasowych (w formie papierowej lub elektronicznej). Znajomość treści książek, filmów i słuchowisk jest sprawdzana na lekcji w formie quizów i dłuższych wypowiedzi pisemnych. Są one dla uczniów źródłem znajomości naturalnego języka angielskiego, którym posługują się rodzimi użytkownicy języka angielskiego.  Uczniowie lubią tę formę zajęć i mówią, że jest to dla nich źródłem znajomości współczesnego języka angielskiego.

Poza językiem angielskim przedmiotami prowadzonymi dwujęzycznie (częściowo po polsku i częściowo po angielsku) są: historia, biznes i zarządzanie, biologia i matematyka.

Uczniowie po tej klasie wybierają głównie kierunki humanistyczne wśród których dominują: 

  • studia językowe takie jak filologie, lingwistyki zarówno języków popularnych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański) jak i języków rzadkich nauczanych na sinologii, arabistyce, koreanistyce, japonistyce, itp.)
  • studia prawnicze i społeczne – takie jak prawo, socjologia, psychologia, nauki polityczne, dziennikarstwo i medioznastwo czy logistyka i administrowanie w mediach.

Wielu uczniów wybiera studia na uczelniach zagranicznych z językiem wykładowym angielskim (w Wlk. Brytanii, Irlandii, Holandii, Danii, Niemczech czy Włoszech).

Ukończenie tej klasy pozwala uczniom na swobodne posługiwanie się językiem angielskim co wyróżnia ich na tle absolwentów pozostałych klas. Język angielskim staję się codziennym narzędziem do poznawania świata i porozumiewania się z ludźmi. Niezależnie od wybranej w przyszłości kariery język angielski na zawsze stanie się częścią ich intelektualnego DNA.