Dyrektor
Anna Szczepańska – Filipp
tel. +22 620 99 68
szkola@zeromski.waw.pl
Sekretariat szkoły
sprawy uczniow­skie
tel. +22 620 99 68 wew. 111
tel.+ 22 654 95 82
czynny  w godz. 7.30–16.00
Administracjatel. +22 620 99 68 wew. 117
Biblioteka
tel. +22 620 99 68  wew. 119

Pedagog tel. +22 620 27 94 wew. 115