Zespół psychologiczno- pedagogiczny
Zapraszamy do kontaktu:
gabinet pedagoga: tel. +22 620 27 94

Procedura obiegu dokumentów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.

 Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że SKP SZKOLNE KOŁO PSYCHOLOGICZNE będzie w bieżącym roku szkolnym pracowało w poniedziałki  na 9 godzinie lekcyjnej (15.30 – 16.15).

W ubiegłym roku sporo było o technikach uczenia się oraz o psychopatologii. Natomiast w tym roku skoncentrujemy się na mózgu:)
Serdecznie zapraszam chętnych na pierwsze spotkanie w dniu 2 października 2023r. w gabinecie psychologa szkolnego (sala nr 10).

Korzystając z okazji, że piszę do całej społeczności: ciepło witam wszystkich uczniów klas I. Dobrze, że z nami jesteście 🙂

Pozdrawiam serdecznie

Anna Susidko
psycholog szkolny

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu;

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin;

Psychoedukacja i psychoprofilaktyka;(profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji); 

Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru studiów;

Wspomaganie nauczycieli oraz rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych.
Działania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

*Dyrekcją szkoły;

*Rodzicami;

*Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

*Nauczycielami i pracownikami innych szkół;

*Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1;

*Poradniami specjalistycznymi;

*Innymi instytucjami zewnętrznymi.

Rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla XL LO

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 ul. Zawiszy 13, 01-167 Warszawa  www.zppp1.waw.pl
Sekretariat: poniedziałek – piątek 9.00 – 19.00 sobota 9.00 – 13.00 
Telefony: (022) 631-08-23 (022) 631-57-73
Psycholog opiekujący się szkołą: Łukasz Godek
Doradca zawodowy
: Katarzyna Bukalska

poniedziałek14.00-18.00
wtorek8.00-11.00
środa14.00-18.00

ROK SZKOLNY 2022/2023

W czwartek 17 listopada 2022r. w naszej Szkole rozpoczęło swoją pracę SKP SZKOLNE KOŁO PSYCHOLOGICZNE.

Pod opieką specjalistów, psycholog mgr Anny Susidko i psycholog mgr Katarzyny Chmielewskiej, omawiano obszary zainteresowań młodzieży, która przystąpiła do działań w SKP oraz wstępny plan pracy Koła w bieżącym roku szkolnym.

Jako pierwszy temat postanowiono pogłębić wiedzę na temat „technik skutecznego uczenia się” . Będziemy to robili przede wszystkim (chociaż nie tylko) w oparciu o książkę Radosława Kotarskiego pt.: „Włam się do mózgu”. Zdecydowanie rekomendujemy Wszystkim jej lekturę (https://altenberg.pl/wlam-sie-do-mozgu-radek-kotarski/?)

Nasze Koło będzie pracowało w każdy czwartek na ósmej godzinie lekcyjnej (14.45 – 15.30) w sali nr 10. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do zespołu serdecznie zapraszamy 😊

Pozdrawiamy

Zespół SKP w Żeromskim

Wolontariat rok szkolny 2022/2023

Wolontariat rok szkolny 2021/2022

Wolontariat rok szkolny 2019/2020, 2020/2021

*Zbiórka artykułów dla zwierząt na rzecz Schroniska Azyl Pod Psim Aniołem (październik 2019 r.)

*Świąteczna zbiórka na rzecz podopiecznych:            

  * Domu Dziecka nr 15 im. Ks. G. P. Baudouina w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 
  *Listy do świętego Mikołaja 

*Udział naszych uczniów w organizacji i przeprowadzeniu Wigilii z Kombatantami w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich ul. Nowolipki 22

*Zbiórka na rzecz uczennicy poszkodowanej w pożarze (wrzesień 2019).