Pomoc pedagogiczno-psychologiczna
Zapraszamy do kontaktu:
gabinet pedagoga: tel. +22 620 27 94

PEDAGOG Agnieszka Motylewska Kontakt : pedagog.zeromski@gmail.com

PONIEDZIAŁEK 1000 – 1400
WTOREK                    1000 – 1400
ŚRODA 0930 – 1400
CZWARTEK                    1000 – 1530
PIĄTEK 0900 – 1300

 Psycholog szkolny Paulina Osienicka Kontakt: zeromski.psycholog@gmail.com

PONIEDZIAŁEK1200 – 1530
WTOREK0800 – 1130
ŚRODA0900 – 1300
CZWARTEK1030 – 1430
PIĄTEK0730 – 1430

  Psycholog szkolny Katarzyna Chmielewska Kontakt: zeromski.psycholog@gmail.com

PONIEDZIAŁEK0800 – 1130
WTOREK0800 – 1500
ŚRODA1300 – 1530
CZWARTEK0800 – 1130
PIĄTEK0800 – 1330

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu;

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin;

Psychoedukacja i psychoprofilaktyka;(profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji); 

Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru studiów;

Wspomaganie nauczycieli oraz rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych.
Działania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

*Dyrekcją szkoły;

*Rodzicami;

*Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

*Nauczycielami i pracownikami innych szkół;

*Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1;

*Poradniami specjalistycznymi;

*Innymi instytucjami zewnętrznymi.

Rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla XL LO

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 ul. Zawiszy 13, 01-167 Warszawa  www.zppp1.waw.pl
Sekretariat: poniedziałek – piątek 9.00 – 19.00 sobota 9.00 – 13.00 
Telefony: (022) 631-08-23 (022) 631-57-73
Psycholog opiekujący się szkołą:
Łukasz Godek

Doradca zawodowy: Katarzyna Bukalska

Poniedziałek

14.00 – 18.00

Wtorek

8.00 – 11.00

Środa

14.00 – 18.00

Wolontariat rok szkolny 2019/2020, 2020/2021

*Zbiórka artykułów dla zwierząt na rzecz Schroniska Azyl Pod Psim Aniołem (październik 2019 r.)

*Świąteczna zbiórka na rzecz podopiecznych:            

  * Domu Dziecka nr 15 im. Ks. G. P. Baudouina w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 
  *Listy do świętego Mikołaja 

*Udział naszych uczniów w organizacji i przeprowadzeniu Wigilii z Kombatantami w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich ul. Nowolipki 22

*Zbiórka na rzecz uczennicy poszkodowanej w pożarze (wrzesień 2019).  

Wolontariat rok szkolny 2021/2022

Zbiórka dla zwierząt

Świąteczna zbiórka na rzecz osób ubogich z okolic szkoły

Zbiórka na rzecz pomocy dla Ukrainy

Kiermasz ciast

Przygotowanie kanapek na Dworzec Zachodni