Sekretariat szkoły
XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa

tel./fax: +22 620 99 68 (wew. 104, 105)
Godziny pracy sekretariatu: 7.30 – 16.00

Legitymacje szkolne
W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji należy wpłacić 9zł na konto szkoły nr konto: 70 1030 1508 0000 0005 5085 2012  Starając się o  duplikat legitymacji szkolnej uczeń zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. wniosek o wydanie nowej legitymacji lub duplikatu
  2. potwierdzenie dokonanej wpłaty/przelewu
  3. opisane zdjęcie

Duplikaty świadectw
W przypadku zagubienia lub zniszczenia świadectwa należy wpłacić 26zł na konto szkoły nr konta: 70 1030 1508 0000 0005 5085 2012
Tytułem: duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta i zgłosić się z podaniem i dowodem wpłaty do sekretariatu.


Do pobrania:
Wniosek o wydanie nowej legitymacji lub duplikatu
Podanie o duplikat świadectwa
Karta obiegowa
Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości/świadectwa ukończenia szkoły
Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Podanie o zwolnienie z 1 godziny wychowania fizycznego
Kwestionariusz osobowy kandydata