Realizacja świadczeń w zakresie opieki stomatologicznej i profilaktyki.

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci oraz młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci oraz młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą:

Warszawskie Centrum Zdrowia

ul. Nowogrodzka 76

02-018 Warszawa

tel. 22 857 30 14, 22 628 41 17, e- mail: rejestracja@wcz.waw.pl