REKRUTACJA 2024 / 2025

MINIMALNE PROGI PUNKTOWE:

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/24

XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego

 ODDZIAŁNajniższa liczba punktów
1A1Mat-fiz-inf (ang-hisz*,niem*,fra)172.45
1A2Mat-geo-ekon (ang-hisz*,niem*,fra)172
1BBiol-chem (ang-niem*,hisz*,fra)172.55
1CMat-biol-chem (ang-hisz*,niem*,fra)173.35
1DMat-chem (ang-hisz*,niem*,fra)169.95
1EHist-pol-wos (ang-hisz*,niem*,fra) ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY180.11
1FMat-geo-ang (ang-hisz*,niem*,fra)171.8

Archiwum

Rekrutacja 2023/2024