Rekrutacja do klas pierwszych XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
rok szkolny 2023/2024

adres do korespondencji: rekrutacja@zeromski.waw.pl

*Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie na rok szkolny 2023/2024
Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2023/2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych na rok szkolny 2023/2024

Sprawdzian z języka angielskiego jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez następujące warszawskie licea prowadzące oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim

*Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty, za które można zdobyć punkty do rekrutacji 2023, znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

MINIMALNE PROGI PUNKTOWE w REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2022/23: W rekrutacji zasadniczej były następujące progi przyjęć do poszczególnych klas:

1A fiz-inf-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 171.85
1B biol-chem (ang-niem*,hisz*,fra) 171.85
1C biol-chem-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 172.75
1D chem-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 168.15
1E hist-pol-wos (ang-hisz*,niem*,fra) 183.51
1F geogr-ang-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 169.1

Chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji? Wybierz szkołę dla siebie

Interesuje Cię lista profili w szkole? Odwiedź Proponowane klasy

Chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się w XL liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Stefana Żeromskiego w Warszawie?

Koniecznie obserwuj nasze social media!

https://www.facebook.com/warszawski.zerom/

Fanpage na FB                  warszawski.zerom

Fanpage na Instagramie   zeromxllo

Sport                             sportowyzerom

Biologia                          Biologia praktyczna-w-XL-LO        

Centrum Dialogu   Center-for-Intercultural-Dialogue-Poland-Israel

Żeromski Usłany Koncertami ŻUK   zuk.festival 

                                                          ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW. ODKRYJ NAS !