Statut XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Stefana ŻeromskiegoPobierz
Program wychowawczo-profilaktyczny XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 2021/2022Pobierz
Regulamin korzystania z systemu kontroli dostępu, wydawania, użytkowania kart dostępu do budynku.( od 01.12. 2019)Pobierz
Regulamin korzystania z szafek szkolnych 2022/2023Pobierz
Regulamin i zasady organizacji wycieczek szkolnychPobierz
Regulamin Rady Rodziców – przygotowany przez Radę Rodziców i zatwierdzony uchwałą z dnia 25 września 2019 r.Pobierz
Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych 2020/2021Pobierz
Kodeks Etyczny wg ŻeromskiegoPobierz
Kompetencje dyrektora i wicedyrektoraPobierz
Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych. 2022/2023Pobierz