Statut XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Stefana Żeromskiego
30 listopada 2022 r. aktualizacja
                    14 grudnia 2022 r. ustalenie tekstu jednolitego i zatwierdzenie statutu
                    29 grudnia 2022 r. zakończenie weryfikacji zgodności z przepisami prawa oświatowego
17 stycznia 2023 r. korekta str 61-66
Pobierz
Program wychowawczo-profilaktyczny XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 2022/2023Pobierz
Regulamin korzystania z systemu kontroli dostępu, wydawania, użytkowania kart dostępu do budynku.( od 01.12. 2019)Pobierz
Regulamin korzystania z szafek szkolnych 2022/2023Pobierz
Regulamin i zasady organizacji wycieczek szkolnychPobierz
Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych 2020/2021Pobierz
Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych. 2022/2023Pobierz