Statut XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Stefana Żeromskiego
30 listopada 2022 r. aktualizacja
                    14 grudnia 2022 r. ustalenie tekstu jednolitego i zatwierdzenie statutu
                    29 grudnia 2022 r. zakończenie weryfikacji zgodności z przepisami prawa oświatowego
17 stycznia 2023 r. korekta str 61-66
31 stycznia 2023 r. korekty leksykalne, literówki oraz znaki interpunkcyjne na stronach 47-68.
Pobierz
Program wychowawczo-profilaktyczny XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 2023/2024Pobierz
Regulamin korzystania z systemu kontroli dostępu, wydawania, użytkowania kart dostępu do budynku.( od 01.12. 2019)Pobierz
Regulamin korzystania z szafek szkolnych Pobierz
Regulamin i zasady organizacji wycieczek szkolnychPobierz
Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Pobierz
Procedura obiegu dokumentów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.Pobierz
Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych. Pobierz