Wyniki II edycji Konkursu Biologicznego POLIMERAZA

Laureatów wraz z Opiekunami zapraszamy na wręczenie nagród w środę 7 czerwca o godzinie 11:45.

KONKURS Biologiczny „Polimeraza” 2023

adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

Organizatorem Konkursu jest XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa

tel. +48 22 620 99 68

Kontakt z organizatorami konkursu: polimeraza@zeromski.waw.pl

Polimeraza 2023 – RegulaminPobierz
POLIMERAZA – Załącznik nr 1PDF / DOCX
POLIMERAZA – Załącznik nr 2PDF / DOCX
POLIMERAZA – Załącznik nr 3PDF / DOCX

KONKURS Biologiczny „Polimeraza” znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły – 2023 r.

*ETAP WOJEWÓDZKI 15 KWIETNIA 2023 *

15 kwietnia br. odbył się etap wojewódzki Konkursu Biologicznego POLIMERAZA.

Obok wyniki, które uzyskali uczniowie. Informacja o zajętych miejscach i przyznanych tytułach laureatów konkursu zostanie podana do 29 maja 2023 r.