Zapraszamy do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

*Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.S.Żeromskiego w Warszawie

A

Klasa matematyczno – informatyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka i fizyka
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

B

Klasa biologicznochemiczna z elementami wiedzy medycznej

Przedmioty rozszerzone: biologia i chemia
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

C

Klasa matematyczno- przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia i chemia
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

D

Klasa matematyczno- CHEMICZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka i chemia
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

E

Klasa dwujęzyczna, humanistyczna z elementami prawa

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia i wiedza o społeczeństwie
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański

*Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

F

Klasa matematyczno-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
Języki: angielski + do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański