Rada Rodziców przy XL LO składa się z przedstawicieli wszystkich klas.

Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.

Skład Prezydium Rady Rodziców XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S.Żeromskiego w Warszawie 2022/2023:

Przewodniczący – Marta Szeja-Dmowska 2e

Wiceprzewodniczący –Beata Augustyniak 3a

Skarbnik – Osełka – Skrońska Małgorzata 3e

Sekretarz – Wilińska Olga 2d

Z Radą Rodziców skontaktować się można poprzez ten adres: rr@zeromski.waw.pl

Skład Komisji Rewizyjnej:

Witkowska Katarzyna 1FB

Butkowska Joanna 2f

Gąska Robert 3b

Dokumenty:

Konto Rady Rodziców:  

03 1020 1055 0000 9402 0015 8311

 Tytuł: Składka na RR imię, nazwisko ucznia, klasa 

Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, samorząd szkolny, konkursy szkolne, festiwale. Pomagamy szkole w finansowaniu drobnych prac remontowych.

Wszystko to robimy w miarę naszych możliwości, a te są zależne wyłącznie od wpłat na fundusz Rady Rodziców.