Skład Prezydium Rady Rodziców 2021/2022:

Przewodniczący – Pociecha Barbara   2a

Wiceprzewodniczący – Horosz Anna 1a

Skarbnik – Osełka -Skrońska Małgorzata 2e

Sekretarz – Wilińska Olga 1d

Skład Komisji Rewizyjnej:

Katarzyna Narożnik-Wodzyńska

Butkowska Joanna

Szynarkiewicz Jarosław

Dokumenty:

Konto Rady Rodziców:   03 1020 1055 0000 9402 0015 8311

                     Tytuł: Składka na RR imię, nazwisko ucznia, klasa