You are currently viewing Międzynarodowy Konkurs „Śladami Historii Polski – Skąd Nasz Ród”

Międzynarodowy Konkurs „Śladami Historii Polski – Skąd Nasz Ród”

10 czerwca 2022 r. w Pałacu Staszica w Warszawie zebrali się laureaci, wyróżnieni i zaproszeni goście, członkowie komitetu honorowego, media i sponsorzy na uroczystości podsumowania Międzynarodowego Konkursu „Śladami Historii Polski – Skąd Nasz Ród”.
Zwycięzcy zostali wyłonienie spośród 1930 nadesłanych z 26 krajów świata prac plastycznych, filmów i pieśni w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła pani Zofia Pilecka- Optułowicz, córka Rotmistrza Witolda Pileckiego Uczennica naszej szkoły Maria Zasadowska została laureatką 3 miejsca w kategorii: poezja, szkoła ponadpodstawowa. Gratulacje! Fotorelacja z wydarzenia