You are currently viewing Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

9:30       UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  DLA KLAS PIERWSZYCH

Miejsce: sala gimnastyczna

Zapraszamy uczniów z klas I oraz uczniów z klas II-III w kategoriach poniżej:

  1. Finalistów olimpiad przedmiotowych z klas 1c, 3d ,
  2. Laureatów i finalistów olimpiad interdyscyplinarnych i konkursów  1C, 2E, 3E, 3D,
  3. Wyróżnionych w konkursach matematycznych: Rachmistrz, Funkcja kwadratowa,
  4. Najlepszą uczennicę/ najlepszego ucznia w każdej klasie I-III.

* w przypadku uzyskania tej samej średniej z całości o wyniku decydują kolejne średnie i kryteria według kolejności:

*średnia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

*lepsza frekwencja.

  • Uczniów ze średnią powyżej 5,00 z klas I-III,

10:45         ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH w wyznaczonych klasach z wychowawcami.